Projecten “Smilde bruist!”

In 2021 hebben we de Visie op Smilde: “Smilde Bruist” gemaakt. Deze visie is in december vastgesteld door de gemeenteraad.

Op de pagina resultaten kunt u meer lezen hierover. En nu beginnen we dus aan de uitwerking en de uitvoering!

Op deze pagina Projecten “Smilde bruist!” gaan we als Bewonersplatform informatie geven over de uitwerkingen en de uitvoering van verschillende onderdelen en deelprojecten. Duidelijk is dat we het alleen allemaal samen kunnen doen! De gemeente heeft een rol, en bv organisaties zoals woningcorporatie Actium en Welzijnswerk Midden-Drente. Als Bewonersplatform zullen wij zeker ook onze rol hierin oppakken. En heel belangrijk: jullie als Smildeger inwoners, organisaties en verenigingen.

Hoe jullie inbreng kunnen hebben en kunnen helpen bij de uitwerking en uitvoering van de onderdelen van de Visie op Smilde, daarover zullen we op deze pagina in de komende tijd meer vertellen. Laten we er samen voor gaan!