Traject Dorpsvisie

Het proces om te komen tot de Dorpsvisie duurt dit hele jaar 2021. Op dit moment zitten we in de fase:

Agenda voor de toekomst (week 9 – 15 van 2021)

De 412 ingevulde enquêtes zijn verwerkt. Deze zijn gebruikt voor de voorbereiding van vier digitale thema-bijeenkomsten, die op 9 en 16 maart worden gehouden met de ‘stake-holders’ (vertegenwoordigers van organisaties en groepen). De thema’s zijn:

  1. wonen
  2. voorzieningen & werken
  3. ruimtelijke kwaliteit en infrastructuur en
  4. naoberschap, welzijn & zorg.

Met de uitkomsten van de enquêtes en van de thema-bijeenkomsten wordt dan de Agenda voor de toekomst opgesteld voor de volgende fase.

Hieronder voor de volledigheid het totale traject van dit jaar:

Start en bewonersenquête (week 49 van 2020 – week 8 van 2021)

Een vliegende start om de huidige situatie vast te leggen, beleidsmatige zaken en ideeën te verkennen én bij bewoners, stakeholders en gemeente op te halen wat er leeft in Smilde.

Deze fase is nu afgesloten. De bewonersenquête kan dus niet meer worden ingevuld. De resultaten zijn verzameld en worden gebruikt in het vervolgtraject.

Agenda voor de toekomst (week 9 – 15 van 2021)

In deze fase zitten we nu.

Inzicht krijgen in wat er op Smilde afkomt; wat gebeurt er buiten? Samen bespreken (gemeente, inwoners en stakeholders) hoe Smilde er uit moet gaan zien.

Scenariostudie (week 16 – 23 van 2021)

Op basis van de Agenda voor de toekomst samen met gemeente en bewoners scenario’s ontwikkelen. Uiteindelijk wordt een voorkeursscenario bepaald.

Concept Visie op Smilde (week 24 – 38 van 2021, incl. vakantie)

Uitwerken van het voorkeursscenario tot een daadwerkelijke visie. Ter toetsing wordt deze uiteraard ook aan de inwoners van Smilde voorgelegd (formele inspraakprocedure).

Rapport Visie op Smilde (week 38 – 50 van 2021)

Alle reacties op de concept visie verwerken en de definitieve Visie op Smilde afronden.

Definitieve vaststelling Dorpsvisie Smilde door de gemeenteraad