Bewonersplatform

Het bewonersplatform wil een goede schakel zijn tussen de inwoners van het dorp en de gemeente Midden-Drenthe.  Dit doen we door:

  • een goede bestuursstructuur met draagvlak in het dorp
  • als platform zoveel mogelijk een afspiegeling van het dorp te  zijn
  • zichtbaar te zijn in het dorp
  • te investeren in de contacten met de bewoners
  • het stimuleren van laagdrempelige dorpsactiviteiten met subsidies

Het Bewonersplatform heeft hierover een convenant gesloten met de gemeente.

Het Bewonersplatform komt in principe elke tweede donderdagavond van de maand bij elkaar, in het Dorpshuis. In deze ‘coronatijd’ zijn vergaderingen vaak digitaal.