Resultaten

Op deze pagina zullen wij steeds verslag uitbrengen van wat we gedaan hebben rond de Dorpsvisie voor Smilde en van het resultaat daarvan. Ook van de uitkomsten van bv bijeenkomsten en activiteiten om de inbreng van onze inwoners op tafel te krijgen.

De bewonersenquête

Er zijn in totaal ruim 400 enquêtes ingeleverd, digitaal en op papier. Dat is een mooi resultaat. Dank jullie allemaal voor het meedoen met deze Bewonersenquête! Zo hebben we een goede start kunnen maken om samen tot een mooie en goede visie voor Smilde te komen.

De enquêtes zijn gebruikt voor de voorbereiding voor vier digitale themabijeenkomsten, welke op 9 en 16 maart zijn gehouden met de ‘stakeholders’ (vertegenwoordigers van Smildeger organisaties), leden van het Bewonersplatform en ambtenaren. De vier thema’s die besproken zijn waren :

  • wonen
  • voorzieningen & werken
  • ruimtelijke kwaliteit en infrastructuur en
  • naoberschap, welzijn & zorg.

Met de uitkomsten van de enquêtes en van de themabijeenkomsten wordt nu een ‘Agenda voor de toekomst’ gemaakt. Natuurlijk zullen wij jullie ook verder op de hoogte te houden en jullie als inwoners zo goed mogelijk blijven betrekken bij de Dorpsvisie. Zie hiervoor de pagina Traject Dorpsvisie.