Resultaten: Visie op Smilde; Smilde Bruist!

Op deze pagina brengen wij steeds verslag uit van wat we gedaan hebben rond de Visie op Smilde en van het resultaat daarvan. Ook van de uitkomsten van bv bijeenkomsten en activiteiten om de inbreng van onze inwoners op tafel te krijgen.

Na een intensief traject van een jaar is de “Smilde Bruist! Visie op Smilde” op 16 december vastgesteld door de gemeenteraad van Midden-Drenthe. Wij danken iedereen, die in het afgelopen jaar daaraan mee meegewerkt! Door een enquête in te vullen; door ideeën , wensen en opmerkingen door te geven, bij de tent, in het dorpshuis of op digitale bijeenkomsten; door te reageren op bv de concept-scenario’s of de concept-visie. Met ons allen hebben we ervoor gezorgd dat er nu een hele mooi visie ligt!

U kunt de visie hier zien en ook downloaden:

De Visie op de toekomst, die met en door de inwoners van Smilde tot stand is gekomen, geeft het toekomstbeeld aan voor de periode tot circa 2030. Hij heeft als titel: Smilde bruist!

Smilde heeft een aantal bijzondere kwaliteiten, die gekoesterd moeten worden. De Drentse Hoofdvaart met aan beide kanten het lintdorp, de Koepelkerk en het parkje, historische bebouwing en boerderijen en het kleine sluiscomplex aan de Molenwijk. En de natuur is overal dichtbij. Inwoners zijn betrokken bij elkaar en Smilde kent een rijk verenigingsleven.

Verbeteringen

Samen met de Smildegers wil de gemeente inzetten op onder meer het verbeteren van de uitstraling van het dorp; de realisatie van een Multifunctioneel centrum, het creëren van een bruisend hart met kansen voor horeca, het bouwen van (starters)woningen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte.

Als Bewonersplatform zijn wij heel blij (en ook trots) dat de gemeente in samenspraak met het dorp een nieuwe concept Visie op Smilde heeft ontwikkeld. Deze visie vormt als het ware het spoorboekje voor de toekomst van Smilde. Wij zullen alles op alles zetten dat de visie ook gerealiseerd gaat worden. De gemeente, Actium en de belangenorganisaties zijn belangrijke partners hierbij.