Subsidies

Ook voor activiteiten in 2022 kan weer subsidie worden aangevraagd bij het Bewonersplatform!

Het Bewonersplatform krijgt jaarlijks een bijdrage van de gemeente. Met dit geld kunnen wij activiteiten in het dorp subsidiëren. Het gaat om activiteiten en voorzieningen, die niet vallen onder de gewone voorzieningen, die de gemeente betaalt.

Wie plannen heeft voor bewonersactiviteiten in 2022 kan het best even kijken op de verschillende subpagina’s:

  • bij criteria en beoordeling: wat zijn de criteria (voorwaarden)zijn, waaraan de activiteit moet voldoen, en hoe vindt de beoordeling plaats;
  • bij hoe aanvragen: hoe en door wie kan een subsidie voor dit soort activiteiten aangevraagd worden bij het Bewonersplatform.

Bij “subsidies sinds 2017” staat een overzicht van de subsidies die sinds 2017 zijn verstrekt. U herkent vast wel een aantal van die activiteiten. Bijvoorbeeld omdat u er geweest bent, of omdat u er zelf heeft meegeholpen!

Grijp je kans als je goede ideeën en plannen hebt!!!

Ook bij de gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe zijn er vaak subsidiemogelijkheden. Zie daarvoor hun websides. Actueel nu o.a.: zie info cultuursubsidie Gemeente Midden-Drenthe!