Subsidies

Ook voor activiteiten in 2023 kan weer geld worden aangevraagd bij het Bewonersplatform!

Het Bewonersplatform krijgt jaarlijks dorpsgelden van de gemeente. Met dit geld kunnen wij activiteiten in het dorp stimuleren. Het gaat om activiteiten en voorzieningen, die niet vallen onder de gewone voorzieningen, die de gemeente betaalt.

Wie plannen heeft voor bewonersactiviteiten in 2023 kan het best even kijken op de verschillende subpagina’s:

  • bij criteria en beoordeling: wat zijn de criteria (voorwaarden)zijn, waaraan de activiteit moet voldoen, en hoe vindt de beoordeling plaats;
  • bij hoe aanvragen: hoe en door wie kan een subsidie voor dit soort activiteiten aangevraagd worden bij het Bewonersplatform.

Bij “subsidies sinds 2017” staat een overzicht van de subsidies die sinds 2017 zijn verstrekt. U herkent vast wel een aantal van die activiteiten. Voorbeelden van activiteiten die de afgelopen jaren een bijdrage hebben ontvangen zijn de kerstverlichting langs de vaart, de Smildes schoon, de KiMeNa-Fair, de Beweegtuin en diverse activiteiten van de Dorpsvereniging Smilde.

Grijp je kans als je goede ideeën en plannen hebt! En als je er niet uitkomt, neem dan even contact op met één van de leden van ons bewonersplatform of stuur ons een mailtje via deze link. Dan helpen we je graag.

Ook bij de gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe zijn er vaak subsidiemogelijkheden. Zie daarvoor hun websides. Actueel nu o.a.:

  • de gemeente Midden-Drenthe stelt ook dit jaar weer geld beschikbaar voor MOEK (Mooi Op Eigen Kracht) en DOEK (Duurzaam Op Eigen kracht). Voor projecten om je eigen leefomgeving mooier en duurzamer te maken is daarvoor dit jaar € 60.000 beschikbaar. Wil je meer weten? Kijk dan op www.middendrenthe.nl/moek en www.middendrenthe.nl/doek. Indienen moet vóór 1 oktober.
  • zie info cultuursubsidie Gemeente Midden-Drenthe via de link cultuursubs GMD hieronder.

Het is ook mogelijk om voor een wat groter project zowel bij het Bewonersplatform geld aan te vragen (uit de dorpsgelden) als bij de gemeente of de provincie. En ook fondsen willen dan wel eens helpen bij een bijdrage.