Hoe aanvragen

  • De aanvraag moet bij het bestuur ingediend worden. Dat kan bij de secretaris of via een ander bestuurslid van het platform;
  • Bij de aanvraag zit een begroting van de activiteit (de verwachte kosten en inkomsten) en een plan van aanpak (wat ga je doen en hoe);
  • Vermeld duidelijk in de aanvraag op welk rekeningnummer de bijdrage overgemaakt kan worden, met de gegevens.