Home

Smilde

Smilde is een dorp in de provincie Drenthe. Het ligt aan beide zijden van de Drentse Hoofdvaart, ten zuidzuidwesten van Assen. Het is een typisch voorbeeld van een lintdorp, met een lengte van circa 15,5 kilometer. Het dorp Smilde vormde tot 1998 het centrale dorp van een aantal kleine dorpskernen: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde en Hoogersmilde. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1998 zijn deze dorpen ingedeeld bij de gemeente Midden-Drenthe.

Bewonersplatform

Na de herindeling merkten we, dat we als bewoners van Smilde te ver af kwamen te staan van de Gemeente Midden-Drenthe. Om die kloof te verkleinen is begin 2016 een Bewonersplatform opgericht. Doel: de leefbaarheid in het dorp behouden en verbeteren.

Het Bewonersplatform is geen politieke groepering. We behartigen de belangen van de dorpsbewoners in het algemeen. Dat doen we door het bepleiten en verdedigen van de belangen van onze inwoners en ons dorp, bij het gemeentebestuur en bij de verschillende instanties.

Op de pagina bewonersplatform kunt u meer vinden hierover.