Dorpsvisie: Smilde staat centraal!

Inwoners kunnen meedenken over nieuwe visie op Smilde

Dit jaar zijn we bezig met de Visie op Smilde. Een visie die de gemeente samen met ons (de inwoners van Smilde en het Bewonersplatform) wil gaan maken.

Op de pagina traject is te zien welke stappen er worden gezet om tot de Dorpsvisie te komen. Het eerste deel van het traject hebben we inmiddels achter de rug: de Bewonersenquête. Deze kon t/m 28 februari worden ingevuld, de inlevertermijn is nu gesloten. De enquête kan dus niet meer digitaal of op papier worden ingevuld nu.

Wij bedanken iedereen die aan de enquête heeft meegedaan!!!

Hieronder leggen we uit, waar de Dorpsvisie voor bedoeld is, het wat en waarom.

Wat is een visie?
In een visie staat welke ambities we hebben voor een gebied of dorp, welke ontwikkelingen we belangrijk vinden. In een visie geven we aan waar bijvoorbeeld wordt gewoond, gewerkt, gerecreëerd of gesport en waar deze functies zich kunnen ontwikkelen. De visie geeft aan, aan welke voorwaarden beleid of plannen moeten voldoen. Daarbij kijken we naar een langere periode. In een visie vind je dan ook geen concrete plannen of informatie over wat er bij u in de straat gaat gebeuren. Nu dus: een visie voor ons dorp Smilde!

Waarom een Visie op Smilde?
De huidige structuurvisie stamt uit 2004 en de tijd heeft sindsdien niet stil gestaan. De wereld ziet er anno 2021 heel anders uit dan in 2004 en zal er over tien jaar weer anders uitzien. Het is belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het opstellen van de Visie op Smilde kan niet zonder inbreng van de inwoners van het dorp zelf; dat vindt de gemeente en vinden ook wij als Bewonersplatform. Wij en jullie, als Smildegers, weten als geen ander wat er speelt en leeft in het dorp. Daarom is goed overleg met dorp belangrijk. Het liefst zouden wij allen dat natuurlijk fysiek doen, maar zolang de coronamaatregelen gelden zal de gemeente ons allen op andere manieren bij de nieuwe visie betrekken.

Bewonersplatform Smilde
Allereerst verloopt die betrokkenheid via het Bewonersplatform Smilde. Het Bewonersplatform Smilde is voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner bij de totstandkoming van deze visie. Als platform vervullen wij een adviserende rol en zijn wij een belangrijke schakel tussen de dorpsbewoners en de gemeente. Inwoners van Smilde kunnen ideeën, wensen of knelpunten die in het dorp spelen bij ons Bewonersplatform kenbaar maken.

In het filmpje hieronder meer over het waarom van de dorpsvisie. LET OP: De bewonersenquête waarover in het filmpje wordt gesproken, is nu afgesloten! De invultermijn daarvan was t/m 28 februari. In maart wordt begonnen met het vervolg van het traject voor de Dorpsvisie: Smilde staat centraal!