Dorpsvisie: Smilde bruist!

In 2021 hebben we een Dorspvisie gemaakt: “Visie op Smilde: Smilde bruist!”

Deze is tot stand gekomen in goede samenwerking tussen de gemeente, onze Smildeger inwoners en organisaties en het Bewonersplatform. Daar zijn we met ons alle trots op!

In deze visie staat welke ambities we hebben voor ons dorp, welke ontwikkelingen we belangrijk vinden. Op de pagina resultaten kunt u hier meer over lezen. u kunt de visie ook hier al downloaden:

En nu verder! Vanaf 2022 gaan we als Bewonersplatform samen met de gemeente en met jullie allemaal werken aan het realiseren van deze mooie visie. Dat zal niet in één keer gebeuren, maar we gaan er vanuit we in de komende 10 jaar heel veel kunnen bereiken, als we er allemaal voor gaan. Daar is ook een globale planning voor gemaakt, die staat achterin de visie.

Onze Smildeger bewoners en organisaties worden dus nauw betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de verschillende onderdelen en projecten. Daarvoor gaan we in 2023 een aparte pagina maken op deze website: Projecten “Smilde Bruist!”. Wij verwachten in januari 2023 meer te kunnen zeggen over de voortgang van verschillende projecten!