Resultaten

Wat hebben we al bereikt?   

  • drie bruggen over de Molenwijk in ons dorp zijn weer veilig en zien er weer goed uit. Mooi!
  • we hebben een voorlopig Dorpshuis in de Aventurijn. In de komende 2 jaar moet duidelijk worden of een eigen Dorpshuis voor Smilde duurzaam haalbaar is.
  • ons Platform heeft geholpen een goed plan te maken voor de bestemming van Villa Maria, met meerwaarde voor ons dorp.
  • we hebben met subsidie bijgedragen aan een groot aantal nieuwe activiteiten en voorzieningen in ons dorp, bv het oudejaarsfeest, een hulpverleningsdag en de Bewegingstuin. Zie verder ook de pagina subsidies.

    We hopen zo door te gaan, SAMEN MET JULLIE ALLEMAAL, om Smilde nog mooie en leuker te maken!