De Appelhof

De Appelhof in Smilde

Het Fruit Gilde Smilde heeft de historische Appelhof van herberg De Oude Veenhoop in ere hersteld. Dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers, schoolkinderen, de gemeente en donateurs is op de plaats van de historische Appelhof een dorpsboomgaard aangeplant.

Er staan circa 50 vruchtbomen, waaronder oude rassen. O.a. de Sterappel, de Drentsche Bellefleur en de Zwijndrechtse Wijnpeer. Allemaal schitterende rassen met een eigen geschiedenis. Ook is er een akkertje bessenstruiken aangelegd.

Uitgangspunt is dat de vruchtbomen op een duurzame en biologische wijze worden onderhouden. In de zomer worden wilde bloemen gezaaid om insecten te lokken, die op hun beurt zorgdragen voor bestuiving. Zonder insecten geen vruchten!

Er staat een insectenhotel en er zijn bankjes geplaatst voor de bezoekers.

Welkom in De Appelhof. De ingang is aan de Veenhoopsweg tussen de huisnummers 62 en 64.