Mededelingen bestuur

Groenonderhoud in Smilde

Hoe zit het precies?

Groenonderhoud in Smilde

Hoe zit het precies?

Bij de gemeente vindt het bewonersplatform altijd een luisterend oor. Dit keer gaan we in gesprek met Henk Hoonstra, coördinator openbaar groen van de gemeente. De aanleiding is dat wij als platform klachten ontvangen over het groenonderhoud in Smilde. Ook zelf constateren we dat het groenonderhoud regelmatig te wensen over laat.

Het bewonersplatform ontvangt signalen over o.a. de gladheid van de paden in het parkje achter de Koepelkerk, het onderhoud van de vijver en de toegankelijkheid van de paden achter het evenementen terrein en het onderhoud van de trottoirs in het dorp. 

Soms kunnen rolstoelen en rollators nauwelijks gebruik maken van de trottoirs door de groei van het onkruid en de losliggende stoeptegels, met het risico dat zij uitwijken naar de openbare weg.

Henk Hoonstra legt uit dat er bij het groenonderhoud geen gebruik meer wordt gemaakt van chemische middelen. Vroeger werd het onderhoud op niveau A uitgevoerd (geen of weinig onkruid) nu op niveau B (redelijk veel onkruid). Daardoor kan er een ander beeld ontstaan over de netheid van de openbare ruimten. Vroeger gingen er ook wel drempelteams door het dorp om de paden te schouwen en de gemeente te waarschuwen.

Het onkruid op de trottoirs wordt nu bestreden door te borstelen met heet water of te branden. Steeksproefsgewijs wordt getoetst of dit werk goed wordt uitgevoerd. Het bomenonderhoud wordt extra getoetst vanwege de eikenprocessierups.

Het is bekend bij de gemeente dat de paden in het parkje achter de Koepelkerk bij regen spekglad zijn. Als platform zijn wij blij dat de gemeente de paden recent geborsteld heeft. Ook heeft de gemeente overleg met de aannemer die de paden gelegd heeft, om te komen tot een structurele oplossing. De onderhoudswerkzaamheden bij de vijver achter het evenementen terrein zijn inmiddels gereed.

Aandacht is gevraagd voor de beplanting in de omgeving van het hertenkampje achter de Koepelkerk. Afgelopen voorjaar zijn er geiten overleden door het voeren van narcissen welke in het parkje bloeien. Dit is triest, maar alleen te voorkomen als mensen zich houden aan de regels die op de bordjes (niet voeren) staan aangegeven,

Als platform stellen wij de duidelijkheid van de gemeente zeer op prijs. Toch zijn wij nog niet helemaal tevreden over het groenonderhoud. Daarom blijven wij dit volgen en gaan zonodig in gesprek met de verantwoordelijke wethouder.

Belangrijk is dat inwoners ook zelf melden bij de gemeente als er iets mis is. Bijvoorbeeld gladde paden, losse stoeptegels of teveel onkruid op de trottoirs. Dit kan via de website van de gemeente, door een “melding openbare ruimte” te doen. Spoedeisende storingen kunnen ook telefonisch worden gemeld.