Wonen en welzijn

In het Gezondheidscentrum De Sluiswachter kunt u vinden:

Overige wonen en welzijn:

  • Wijkagent Erwin Tiggelaar 06-090-8844, twitter: @POL_WaTiggelaar, Instagram: wijkagent_smildes_oranje
  • Thuiszorg Icare (in Beurtschip) www.icare.nl/over_icare/locaties/smilde.aspx
  • Woon- en Dienstencentrum (Icare) ’t Beurtschip Gangboord 5-6 
  • Verzorg- en Verplegingshuis (Interzorg) De Driemaster Pr. Beatrixstr. 9
  • Woningcorporatie Actium www.actium.nl 
  • Woningcorporatie Woonservice www.woonservice.nl
  • Welzijnswerk Midden-Drenthe www.welzijnswerkmd.nl 
  • Lokaal Welzijnswerk St. Het Baken Jagerspad 20