Agenda

zaterdag 18 maart

vrijdag 24 maart 19.30 uur

woensdag 29 maart, 20.000 uur

zaterdag 1 april, 14.00 uur

zondag 2 april, 15.00 uur

maandag 11 april, 15.30

donderdag 14 april, 19.30 uur

Landelijke Opschoondag, zie pag. Berichten

Cinebieb, CRAS: film Yesterday

CRAS lezing: De geheimen van de Matthäus Passion

CRAS: Palmpasenoptocht kinderen

CRAS Kamerconcert

halfjaarlijks overleg Bewonersplatform met wethouder

vergadering Bewonersplatform

Voor de activiteiten van CRAS: zie website CRAS

Als je evenementen of activiteiten op deze agenda wilt hebben, stuur dan een e-mail met informatie (datum en tijd; naam activiteit; waar; wie organiseert het) naar info@bewonersplatformsmilde.nl. Schrijf daarbij: voor de website!