Agenda

donderdag 29 februari

zaterdag 2 maart 9.00-12.00 uur

wo. 13 maart, 19.30 uur

donderdag 14 maart

do. 14 maart, 19.30 uur

zo. 24 maart, 15.00 uur

legen grijze container. NIET op vrijdag1 maart dus!!!

werkdag Kyllotsbos. Aanmelden: info@kyllotsbos.nl

Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk, Lezing Bibl. Smilde (CRAS)

vergadering Bewonersplatform

Cinebieb: Oppenheimer (CRAS)

Concert – Popkoor YES, Waterstaatskerk Bovensmilde (CRAS)

Voor de activiteiten van CRAS: zie website CRAS

Als je evenementen of activiteiten op deze agenda wilt hebben, stuur dan een e-mail met informatie (datum en tijd; naam activiteit; waar; wie organiseert het) naar info@bewonersplatformsmilde.nl. Schrijf daarbij: voor de website!