Agenda

vrijdag 6 okt. 19.30 uur

vrijdag 6 okt. 19.30 uur

woensdag 11 oktober 19.30 uur

donderdag 12 okt., 20.00 uur

zondag 15 oktober 15.00 uur

vrijdag 3 november 21.00 uur

vrijdag 17 november 18.00 uur

Cinebieb: The Duke (CRAS)

Jubileumavond Hist. Ver. de Smilde (voor leden)

lezing: “Drents, da’s aandere taal”, Arja Olthof, CRAS

Vergadering Bewonersplatform

Concert Martijje Lubbers, Drentse jazz, CRAS

Concert Simple Zat band CRAS

Dorpsdiner 2, verdere informatie volgt nog

Voor de activiteiten van CRAS: zie website CRAS

Als je evenementen of activiteiten op deze agenda wilt hebben, stuur dan een e-mail met informatie (datum en tijd; naam activiteit; waar; wie organiseert het) naar info@bewonersplatformsmilde.nl. Schrijf daarbij: voor de website!