Het dorp

Inwoners

Aantal inwoners Smilde per 1-1-2021 (cijfers Gem. Midden-Drenthe)
2.186 M.
2.301 V.
4.487 Totaal (per 1-1-2020 was dit 4.494)

Verdeling inwoners naar leeftijd en aantal huishoudens Smilde (bron www.stadindex.nl/smilde (1-1-2020)

  • Inwoners 0 tot 15 jaar:      18%         Totaal aantal huishoudens:    1.970
  • Inwoners 15 tot 25 jaar:    11%         Eenpersoonshuishoudens:        29%
  • Inwoners 25 tot 45 jaar:    23%         Huishoudens zonder kinderen: 36%
  • Inwoners 45 tot 65 jaar:    29%         Huishoudens met kinderen:      34% 
  • Inwoners 65+:                     19%     

Meer cijfers en gegevens op diverse websites, o.a. op https://allecijfers.nl/wijk/wijk-06-smilde-midden-drenthe/

Let op: voor de juistheid van de cijfers uit andere bronnen/op andere websites dan die van de Gemeente Midden-Drenthe staan wij niet in.

In en rond het dorp

Al heel lang geleden woonden hier mensen. De twee prehistorische veenbruggen (volg de link voor foto met mooi gedicht hierover …) die in Smilde gevonden zijn, stammen uit de IJzertijd. In de 17e eeuw vond de afgraving (ontginning) van de Smildeger venen plaats. En: eind november is er een start gemaakt met de aanleg van een mooi fietspad van de Fazantenlaan naar de veenbrug. Zo wordt deze bijzondere plek voor iedereen goed bereikbaar, lopend of met de fiets!

Aan de vaart is een aantal mooie villa’s bewaard gebleven uit de periode rond of voor 1900. Villa Maria bijvoorbeeld; dit monumentale pand is lang gebruikt als gemeentehuis van Smilde. De nieuwe buurten van het dorp zijn gebouwd aan de oostkant van het kanaal.

Het dorp is omringd door mooie natuurgebieden zoals het Fochteloervee, de Boswachterij van Smilde en Appelscha en het Hijkerveld. Het Hardersbos ligt tegen het dorp aan.

Met zo’n 4500 inwoners is Smilde groot genoeg voor een behoorlijk aanbod aan basisvoorzieningen op de meeste terreinen. Zie voor meer informatie de pagina organisaties en voorzieningen.