Criteria en beoordeling

De criteria (voorwaarden) waaraan een aanvraag moet voldoen zijn:

  • De aanvrager (organisatie of groep) moet in Smilde gevestigd zijn;
  • Het gaat om een evenement of activiteit, gericht op de bevolking van Smilde (postcodegebied 9422);
  • Het moet voor alle inwoners toegankelijk zijn;
  • De activiteit moet de leefbaarheid van het dorp bevorderen;
  • Zelfwerkzaamheid van de inwoners in het project/de activiteit is een voorwaarde;
  • De opbrengst van het evenement moet in Smilde blijven.

De beoordeling van de aanvraag gaat als volgt:

  • De aanvraag wordt door het bestuur bekeken en er wordt door het bestuur een beslissing genomen;
  • Het bestuur beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag;
  • Het bestuur informeert dan de aanvrager dan over het besluit.