Woonvisie gemeente Midden-Drenthe

In Smilde hebben we samen met de gemeente in 2021 de Visie voor Smilde gemaakt. Eén van de onderwerpen daarin is Wonen. De gemeente Midden-Drenthe is nu ook bezig met een Woonvisie voor heel de gemeente. Voor ons in Smilde is het natuurlijk heel belangrijk, dat die Woonvisie voor de gehele gemeente goed spoort met onze Visie voor Smilde. We hebben als Bewonersplatform in het voortraject daarom actief meegepraat over die Woonvisie.

De concept-Woonvisie van de gemeente Midden-Drenthe ligt nu ter inzage. Wij gaan er goed naar kijken en zullen zeker ook gebruik maken van de mogelijkheid om daar nog op te reageren, op de punten waar wij dat nodig vinden. De Woonvisie kan worden ingezien op het gemeentehuis in Beilen, maar ook digitaal via deze link: concept-Woonvisie gemeente Midden-Drenthe.

Elke inwoner of organisatie van de gemeente kan een zienswijze indienen over dit document. De ter visielegging en de termijn om te reageren loop tot en met 29 maart 2023.