Opvang in Villa Maria

Van de gemeente ontvingen we onderstaand bericht:

Eerder plaatsten wij een brief van de Gemeente Midden-Drenthe over de opvang van statushouders in Villa Maria in Smilde. Inmiddels is bekend dat hier in de komende tijd toch niet eerst tijdelijk statushouders opgevangen gaan worden. De behoefte aan plaatsen voor Oekraiense vluchtelingen is zo danig, dat er nu toch plaatsen voor hen nodig zijn. Het pand was al eerder tijdelijk hiervoor gereserveerd. Het gaat om max. 30 mensen, vanaf 13 februari 2023. Zij zijn inmiddels aangekomen. Welkom in Smilde!

laskavo prosymo!

Voor de omwonenden is een inloopavond geweest, waar deze Smildegers de opvanglocatie en faciliteiten konden bekijken. Hiervan is goed gebruik gemaakt.

Voor de opvang van de statushouders zoekt de gemeente een andere locatie in Midden-Drenthe.