Jeugdfonds Sport&Cultuur

Sinds dit jaar werkt de gemeente Midden-Drenthe samen met het Jeugdfonds Sport&Cultuur. Dit fonds betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Het fonds is bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Ouders die automatisch in aanmerking komen hiervoor hebben al een bief over dit ‘kindpakket‘ ontvangen. Zij kunnen voor hun kind voor een sportactiviteit max. € 500,- ontvangen, of voor een culturele activiteit max. € 500,-. Als er van dit geld na het betalen van de lessen nog geld over is, dan kunnen zij een waardebon aanvragen om spullen te kopen die nodig zijn voor de activiteit.

Voor meer informatie of hulp bij het aanvragen: zie www.jeugdfondssportencultuur.nl/drenthe of vraag om een contactpersoon te helpen hierbij, bv. een maatschappelijk werker, een leraar of jeughdhulpverlener. U kunt ook hulp vragen bij Ons Huus, het gemeenteloket in het Dorpshuis in Smilde, Elzenlaan 10. Elke maandag en donderdag tussen 8.30 uur – 12.00 uur bent u daar van harte welkom, ook voor allerlei andere vragen!