Bijeenkomsten flexwoningen Boerenlaan

Vanuit het dorp was er  veel belangstelling voor de door de Gemeente Midden-Drenthe georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten op 13 en 14 maart in het dorpshuis in Smilde over de te bouwen flexwoningen op een ongebruikt deel van het sportpark aan de Boerenlaan in Smilde. Al eerder was hiervoor in december een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor omwonenden.  De avond van 13 maart was gereserveerd voor omwonenden en de avond van 14 maart voor andere belangstellenden. Ook aanwezig waren Actium en het bewonersplatform.

De Flexwoningen zijn bedoeld als tijdelijke woonruimte om na enkele jaren door te stromen naar definitieve woonruimtes. De woningen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor Smildegers maar binnen de strenge richtlijnen van de overheid kunnen ook huurders uit andere regio’s en statushouders hier een tijdelijk onderkomen vinden. Echter de meeste woningen zijn bestemd voor mensen uit ons dorp. Actium zal hiervoor stringente toewijzingsregels hanteren.

Er werden door de aanwezigen veel vragen gesteld waarbij aanwezigen ook hun ongerustheid uitspraken of de verkeerssituatie ter plekke wel veilig genoeg is voor de extra verkeerstromen bij 50 extra woningen, daarbij ook te denken aan de parkeermogelijkheden. Hiervoor is door de gemeente overigens al een voorlopig onderzoek gedaan waarbij duidelijk werd dat de bestaande weg voldoende breed is om deze vervoersstroom aan te kunnen.

Naast deze tijdelijke woningen is er een plan om aan de Molenwijk aan de Oostkant van Smilde een nieuwe woonwijk te realiseren. Ook zijn in de Visie op Smilde enkele kleinere locaties in het dorp genoemd om woningen te realiseren. Deze plannen moeten  nog verder ontwikkeld worden waarbij als eerste de woonvisie door de Raad goedgekeurd moeten worden. (zie hiervoor de concept woonvisie Gemeente Midden-Drenthe welke in te zien is op de website van de Gemeente Midden-Drenthe).  

Door de gemeente en Actium  wordt de komende maanden het onderzoek naar de haalbaarheid van de flexwoningen  voortgezet. Het Bewonersplatform gaat graag in gesprek met de gemeente en Actium over de voortgang en de vele vragen en opmerkingen die het bewonersplatform heeft gekregen, zoals b.v. vragen over de werkelijke behoefte aan deze woningen onder Smildegers zelf.

E-mailadres: info@bewonersplatformsmilde.nl