Voortgang plannen flexwonen

Op 13 en 14 maart heeft de gemeente Midden-Drenthe samen met woningcorporatie Actium twee vervolgbijeenkomsten gehouden over de plannen voor flexwoningen in Smilde. Het gaat om tijdelijke woningen op een ongebruikt deel van het sportpark aan de Boerenlaan, Beukenlaan 1 A. Onze inwoners hebben daar informatie gekregen over de voortgang en uitkomsten van het onderzoeksproces.

Beide bijeenkomsten in het dorpshuis waren druk bezocht. De onderzoeken zijn nog niet afgerond. Vóór de zomer worden we verder bijgepraat over de stand van zaken. Wordt vervolgd dus.