Beheerplan Kyllotsbos

Wie van ons in Smilde kent het Kyllotsbos niet? We zijn er toch allemaal blij mee en trots op. Het is belangrijk voor ons allemaal, dat dit Kyllotsbos in stand blijft en mooi blijft. Het beheer van dat bos is sinds 1991 in handen van de Stichting Kyllotsbos. Die zorgt voor de duurzame instandhouding, en waar mogelijk de verdere ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke en bosbouwkundige kwaliteiten van het bos. Dit met als doel, dat de bevolking van Smilde het kan blijven gebruiken als ‘uitloopgebied’, met de verschillende functies die het heeft.

De Stichting Kyllotsbos stelt eens in de 10 jaar een nieuw beheerplan vast voor dit bos. Dat is eind 2022 weer gebeurt. De pdf van het beheerplan Kyllotsbos kun je hier downloaden. En als je er alles van wilt weten, dan kun je het complete beheerplan bekijken via een QR-code onderaan in die samenvatting.

De Stichting het Kyllotsbos houdt ook regelmatig vrijwilligersdagen waarop mensen kunnen helpen met het onderhoud van het bos. Die worden altijd aangekondigd in de Smildeger Neiskrant. Houd het in de gaten, als je belangstelling hebt!